Astrid Schipper | Bedrijfsleven en Reflecteren

Reflectie

Agile werken: een hot topic op dit moment. Een business model dat de nadruk legt op vormen van samenwerking die de wendbaarheid van de organisatie vergroot. Onafhankelijk van hoe agile wordt ingezet, via een gestructureerde aanpak zoals binnen ICT of een ander variant hierop, het succes wordt uiteindelijk altijd vergroot door houding en gedrag van de teamleden.
Astrid is sterk in haar observaties en om haar interventies kun je dan ook niet heen. Ze stelt net die ene vraag waardoor de kern geraakt wordt.
Jaco de Kempenaer, ex-directeur Regio Zuid-Holland, Heineken Nederland
Feedback is de noodzakelijke ‘ voeding’ om in ontwikkeling te blijven. Hoe gaan we daar mee om? Zijn we opmerkzaam op de perceptie van de ander, weten we wat een collega nodig heeft , maken we bespreekbaar wat onder water speelt? Of ligt de focus op eigen rol en zoeken we daarin het houvast, vertrouwen we op de vanzelfsprekendheid voortgekomen uit eerdere ervaringen?

Persoonlijke | Team | Organisatieontwikkeling


Wendbaarheid vraagt om te delen en dus de tijd te nemen om de individuele en gezamenlijke ambitie bespreekbaar te maken. De onvoorspelbaarheid beteken dat we meer in het moment moeten acteren: snel en gepast en met elkaar. Deze dynamiek maakt het noodzakelijk om te investeren in zowel persoonlijke- als teamontwikkeling. Dat gaat overigens hand in hand en zijn randvoorwaarden om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.

We hebben het druk. Stress is een groot maatschappelijk vraagstuk. Investeer dus in het kader van gezonde groei. Het is juist nu van grote waarde om de balans bewust te organiseren. Met de zakelijk doelstellingen als vertrekpunt faciliteert Astrid werkconferenties waarbij de individuele en teameffectiviteit centraal staan.
© 2019 Astrid Schipper | Broekbeeklaan 3, 1861 TN Bergen NH | TEL: +31622233086 Contact Astrid